სამოგზაურო დაზღვევა

სამოგზაურო დაზღვევა

მოგზაურობის განმავლობაში ჯანმრთელობის მოულოდნელმა გაუარესებამ, ან ბარგის დაკარგვამ შეიძლება უარყოფითი ემოციები შესძინოს დაგეგმილ სიამოვნებას, სწორედ ამიტომ, მსგავსი სიტუაციების თავიდან ასაცილებლად საუკეთესო გამოსავალია სამოგზაურო დაზღვევის სერვისით სარგებლობა.